Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης θέλει να ευχαριστήσει την Ελληνική Εταιρεία Διαχείριση Κρίσεων στο Τομέα της Υγείας και τον πρόεδρο της Κ.Πάνο Ευσταθίου, για την βράβευση των μελών της με εργασία

Η Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης θέλει να συγχαρεί το μέλος της Μαρία Μοσχοφίδου για την διάκριση της  στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στο Τομέα της Υγείας, με την εργασία <<ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ>>.