20η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Διεξάγεται στις 11-12 Μαρτίου Παιδιατρική διημερίδα από τον σύλλογο παιδιάτρων ιδιωτικού τομέα σε συνεργασία με την παγκρήτια παιδιατρική εταιρεία. Τόπος που θα λάβει χώρα η διημερίδα είναι το ΜΑΙΧ-ΧΑΝΙΩΝ. Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συνέδρους με την λήξη της παρακολούθησης όπου θα δίνονται 9 (εννιά) μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME- CPDcredit) από Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών.