ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ HPV DNA test και συσχέτιση σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων

HPV DNA test και συσχέτιση σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων

Π. Παναγόπουλος (1), Χ. Παρθένης (1), Π. Καρακίτσος (2), Σ. Τσιόδρας (3),  Χ. Κοταρίδη (2) , Μ. Μαγκανά (2), Α. Τριβλη (4),  Α. Πουλιάκης (2), Χ. Χριστοδουλάκη(5) Ν. Παπαντωνίου(1)

(1). Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

(2). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

(3). Δ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

(4) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΠΓΝΗ

(5) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η HPV λοίμωξη αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Οφείλεται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (DNA ιός). Έχουν περιγραφεί πάνω από 150 διαφορετικοί υπότυποι του συγκεκριμένου ιού και μέρος αυτών είναι χαμηλής ή υψηλής ογκογόνου δράσης (low risk και high risk) ανάλογα με την δυναμική τους να προκαλούν κακοήθεις εξαλλαγές στους ιστούς που προσβάλλουν.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός είναι η διερεύνηση συσχέτισης μεταξύ παθολογικών HPV DNA test(ανίχνευση ογκογόνων HPV ιών) και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων(χλαμύδια, μυκόπλασμα, ουρεάπλασμα) σε ασυμπτωματικές γυναίκες.

ΥΛΙΚΟ  και ΜΕΘΟΔΟΣ

Έγινε τυποποίηση HPV DNA με την τεχνική CLART HUMAN PAPILLOMAVIRUS-2(Genomica) και για τον προσδιορισμό των ΣΜΝ χρησιμοποιήθηκαν οι μοριακές τεχνικές CLART-2 STIs (Genomica) και Chlamydiatrachomatis/Ureaplasma/M.genitalium/M.hominis (Sacace Biotechnologies).

Χρησιμοποιήθηκε κολποτραχηλικό βιολογικό υλικό μετά από λήψη με τη μέθοδο ThinPrep (κυτταρολογία υγρής φάσης) σε 376 σεξουαλικά ενεργές και ασυμπτωματικές γυναίκες ηλικίας 18 έως 45 χρονών. Δημιουργήθηκαν τρεις ηλικιακές ομάδες (18-25χρ., 26-30 χρ., 31-45 χρ.). Οι γυναίκες αυτές προσήλθαν στα γυναικολογικά εξωτερικά ιατρεία του Γ.Π.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ από 9/2015 έως 9/2016.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων, βρέθηκαν 67 δείγματα με θετικό HPV DNA test (δηλαδή ανιχνεύθηκε ένας ήεπιπλέον ογκογόνοι ιοί), από αυτά 25 είχαν παράλληλα και κάποιο από τα υπό διερεύνηση ΣΜΝ. Επιπλέον βρέθηκαν 300 δείγματα με αρνητικό HPV DNA test εκ των οποίων 62 είχαν κάποιο ΣΜΝ. Πίνακας  (1).

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΜΝ

 

HPV DNA test

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΘΕΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

AΡΝΗΤΙΚΟ

238(79%)

62 (21%)

300

ΘΕΤΙΚΟ

42 (62,7%)

25(37,3%)

67

ΣΥΝΟΛΟ

280

87

367

Πίνακας (1)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την στατιστική ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι τα περιστατικά με θετικό HPV DNA test έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν  ένα θετικό τέστ για ΣΜΝ  37,3% (25/67) σε σχέση με τα περιστατικά με αρνητικό HPV DNA test 21% (62/300). Τα ποσοστά είναι διαφέρουν.

Τονίζουμε τη σημαντικότητα των μοριακών τεχνικών (NAATs) στην ανίχνευση των υπό μελέτη μικροβίων διότι αυτές οι τεχνικές έχουν μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα και ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός ιδιαίτερα στις ασυμπτωματικές ασθενείς