500.000 παράβολο για την ίδρυση και λειτουργία Μ.Η.Ν. για τους Ιατρούς!

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ζητείται παράβολο 500.000 Ευρώ από τους Ιατρούς για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας, όταν οι ιδιωτικές κλινικές πληρώνουν μόνον 1.000 Ευρώ. Γιατί αυτή η διαφορά; Μήπως είναι κάποιο τυπογραφικό λάθος;

Ο ΙΣΑ δηλώνει μάλιστα, την αντίδραση του για τον εν λόγω νόμο και διερωτά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία του στις διαβουλεύσεις του νόμου. Είναι ευνόητο, πως με αυτόν τον τρόπο μπαίνει φρένο στην λειτουργία των Μ.Η.Ν από ιδιώτες ιατρούς, καθώς τα ποσά είναι υπέρογκα.

Θα δείξει η πορεία, λοιπόν......