ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων χρησιμοποιώντας με φειδώ και πάλι την εφαρμογή του άρθρου 5 του Καταστικού περί ανακήρυξης Επιτίμων Μελών, προχώρησε σε μία ανακήρυξη μέλους και κατατάσσει το εισερχόμενο μέλος στις υπάρχουσες τάξεις Επιτίμων Μελών.

Επίτιμο Μέλος:
-Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο κ. Σουλιώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος) και Επισκέπτης Καθηγητής πολιτικής και οικονομικών της υγείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πλήρες βιογραφικό του Επιτίμου Μέλους έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.hapsc.org)