ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε ΣΤΟ EVENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ EVENΤ ΗΤΑΝ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΚΑΙ EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANISATION. .jpg