Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤE ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 2019

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟΣ ΕΤΟΣ