26η Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα: «Η πρόληψη στη Χρόνια Νεφρική Νόσο»

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ :
• Πληροφορίες για την εκδήλωση στα τηλέφωνα : 210 6930242, fax: 210 6930242
Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) :enen.gr2011@gmail. com