Σκέψεις του υπουργειού γείας για δημιουργία αναχώματος στη προσβάση των ασθενών στα νοσοκομεία

Το υπουργείο υγείας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει ως υποχρεωτικό το παραπεμπτικό των γιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την επίσκεψη σε μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης.Πλέον ο ασφαλιστικός φορέας δεν θα καλύπτει τη δαπάνη και θα πρέπει ο ασθενής να πληρώσει από τη τσέπη του τη σχετική δαπάνη.Παράλληλα τα παρεπεμπτικα θα μπορεί να τα εκδίδει όχι μόνο ο οικογενιακός γιατρός- θεσμός

που θα έχει ενεργοποιηθεί έως τον προσεχή Μάιο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- αλλά και ο συμβεβλημένος γιατρός του ΕΟΠΠΥ. Εξαίρεση θα αποτελούν τα επείγοντα περιστατικά, η πιστοποίηση των οποίων θα γίνεται κυρίως μέσω των ιατρών των νοσoκομείων με εφαρμογή συστήματος διαλογής περιστατικών (triage system).