Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ”Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης”, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της ενημέρωσης της Ιατρικής κοινότητας της Περιφέρειας Κρήτης με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την έκδοση της τριμηνιαίας εφημερίδας – επιστημονικού περιοδικού «Ιατρικά Χρονικά της Κρήτης». Η Εταιρεία αποτελεί έναν φορέα προώθησης μιας σύγχρονης αντίληψης στη διαρκή πληροφόρηση του ιατρικού κόσμου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών Υγείας, αλλά και την αποδοχή των νέων τάσεων που διαμορφώνουν οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Δραστηριότητες της Εταιρείας αποτελούν επίσης και οι διερευνήσεις θεμάτων που αφορούν τον τομέα της υγείας, με στόχο την αποτελεσματική συμβολή της στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών υγείας που στόχο έχουν την κοινωνική ανάπτυξη.

Τα ”Ιατρικά Χρονικά της Κρήτης”, η 1η Επιστημονική εφημερίδα – περιοδικό στο χώρο της υγείας στην Κρήτη, ξεκίνησε την πορεία της  το έτος 2000, από την ”Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης”, τον εκδότη-Γιατρό Μαιευτήρα-Γυναικολόγο  κ. Χαράλαμπο Μπατάκη. Η έκδοση της εφημερίδας γινόταν  κάθε τρεις μήνες, τώρα είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Δίνεται η δυνατότητα για όσους επιστήμονες υγείας  το επιθυμούν, να συγγράψουν επιστημονικά άρθρα, τα οποία έπειτα από αξιολόγηση δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική μορφή.

Αποστολή άρθρων στο Email της εφημερίδας info@iatrika-xronika.gr  με τα ακριβή στοιχεία (Όνομα, Τ.Κ., περιοχή) του  ή των συγγραφέων.

Η ”Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης”, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της ενημέρωσης της Ιατρικής κοινότητας της Περιφέρειας Κρήτης με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την έκδοση ,παλαιότερα ,της τριμηνιαίας εφημερίδας – επιστημονικού περιοδικού «Ιατρικά Χρονικά της Κρήτης», τώρα η έκδοση πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά . Η Εταιρεία αποτελεί έναν φορέα προώθησης μιας σύγχρονης αντίληψης στη διαρκή πληροφόρηση του ιατρικού κόσμου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών Υγείας, αλλά και την αποδοχή των νέων τάσεων που διαμορφώνουν οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και των επαγγελμάτων υγείας.

Δραστηριότητες της Εταιρείας αποτελούν επίσης και οι διερευνήσεις θεμάτων που αφορούν τον τομέα της υγείας, με στόχο την αποτελεσματική συμβολή της στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών υγείας που στόχο έχουν την κοινωνική ανάπτυξη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαράλαμπος Μπατάκης
(Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος)
Βιογραφικό σημείωμα
ΜΕΛΗ
Μπατάκης Δημήτριος
Διοικητικός-Οικονομολόγος Υγείας, Ελευθώ Ο.Ε.
Βαρβατσουλάκης Μιχαήλ
Ωτορινολαρυγγολόγος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Διοικητικός Υγείας - Ερευνητής Οικονομικών Υγείας
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Χειρουργός, νοσοκομείο Χανίων
Μπατάκης Εμμανουήλς
Κλινικός Χημείας, Ελευθώ Ο.Ε.
Καράμαλης Παντελεήμων
Διοικητικός Υγείας - Ερευνητής