Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ”Εταιρεία Ιατρικών Μελετών Κρήτης”, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της ενημέρωσης της Ιατρικής κοινότητας της Περιφέρειας Κρήτης με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την έκδοση της τριμηνιαίας εφημερίδας – επιστημονικού περιοδικού «Ιατρικά Χρονικά της Κρήτης». Η Εταιρεία αποτελεί έναν φορέα προώθησης μιας σύγχρονης αντίληψης στη διαρκή πληροφόρηση του ιατρικού κόσμου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών Υγείας, αλλά και την αποδοχή των νέων τάσεων που διαμορφώνουν οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Δραστηριότητες της Εταιρείας αποτελούν επίσης και οι διερευνήσεις θεμάτων που αφορούν τον τομέα της υγείας, με στόχο την αποτελεσματική συμβολή της στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών υγείας που στόχο έχουν την κοινωνική ανάπτυξη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαράλαμπος Μπατάκης
(Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος)
Βιογραφικό σημείωμα
ΜΕΛΗ
Μπατάκης Δημήτριος
Διοικητικός-Οικονομολόγος Υγείας, Ελευθώ Ο.Ε.
Βαρβατσουλάκης Μιχαήλ
Ωτορινολαρυγγολόγος
Ζήσης Κωνσταντίνος
Διοικητικός Υγείας, Accurate Health Auditing and Consulting
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Χειρουργός, νοσοκομείο Χανίων
Μπατάκης Εμμανουήλς
Κλινικός Χημείας, Ελευθώ Ο.Ε.
Καράμαλης Παντελεήμων
Διοικητικός Υγείας - Ερευνητής