You are here:

Ο Ιατρικός και Οικονομικός έλεγχος στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, Ζήσης Κ., 2014

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ζήσης, Διοίκηση Υγείας – Πρόνοιας, Accurate Health Auditing and Consulting S.A. – Εταιρία Ιατρικών Μελετών Κρήτης

Οι χώρες σήμερα, αντιμετωπίζουν το κυριότερο πρόβλημα στον τομέα της υγείας: την ικανοποίηση (όσων είναι δυνατόν) της απεριόριστης ζήτησης για τις υπηρεσίες υγείας με τους διαθέσιμους περιορισμένους πόρους που πρόκειται να διατεθούν για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, αν σκεφθούμε ότι η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Υγείας δεν έχει ομόρροπη σχέση με τις υψηλές δαπάνες που διατίθενται. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ κατανέμει πάνω από 15% του ΑΕΠ της για τον υγειονομικό τομέα με αμφιβόλου ποιοτικά αποτελέσματα για τον πληθυσμό της, ενώ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σπαταλούν αρκετά λιγότερους πόρους εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας στους πολίτες της, όπως η Σουηδία.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης προγραμμάτων για τον περιορισμό η έλεγχο του υπάρχοντος κόστους που σπαταλιέται άδικα στις υπηρεσίες υγείας με ταυτόχρονο έλεγχο της ποιότητας τους. Τέτοια προγράμματα υπήρχαν και για πολλά περισσότερα χρόνια, όπως η προκοστολογημένη διάγνωση των ασθενειών (KEN) η οποία και ΄΄προσπαθεί να βρεί τον δρόμο της στην Ελλάδα΄΄, ενώ αντίθετα κάποια άλλα, όπως οι σφαιρικοί προυπολογισμοί αποτελούν ένα μέτρο που τουλάχιστον στην Ελλάδα άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η αναγκαιότητα εξεύρεσης συνεχών και νέων προγραμμάτων που θα δώσουν τη δυνατότητα στους ανώτατους σχεδιαστές υπηρεσιών υγείας να λάβουν τις αποφάσεις για την ιεραρχική (ως προς τις ανάγκες υγείας) ισότιμη κατανομή των πόρων στον τομέα της υγείας, κρίνεται επιτακτική.

Ιδιαίτερα μεγάλη χαρακτηρίζεται η συμβολή του ιατρικού και οικονομικού ελέγχου στον έλεγχο του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην φροντίδα υγείας. Ο Ιατρικός ή Κλινικός έλεγχος όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι ουσιαστικά μία συστηματική ανασκόπηση και αξιολόγηση πρακτικών που στηρίζονται σε συγκεκριμένα στάνταρ. Στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και τα τελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες του χώρου της υγείας, ακόμη και στην Ελλάδα. Σημαντική παρένθεση, είναι ότι η συγκεκριμένη συστηματική μέθοδος εφαρμόζεται σε αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτήρια και όχι σε δημόσια.

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί, ότι ο ΕΟΠΥΥ ποτέ του δεν κατάφερε να καθιερώσει έναν αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου των νοσηλειών που πραγματοποιούσαν οι ασφαλισμένοι του. Είναι επόμενο λοιπόν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να ξεπεράσουν κάθε έννοια, η καταβολή των νοσηλειών για αρκετούς ασφαλισμένους που έμειναν στο ΄΄συρτάρι΄΄, αλλά και η ολοένα συνεχιζόμενη αύξηση των δαπανών του οργανισμού.

Έτσι, ο ΕΟΠΥΥ σύστησε ένα τέτοιο Σώμα Κλινικού Ελέγχου, το οποίο όμως προσωπικά θεωρώ ότι θα αργήσει να πάρει ‘’μπρος’’. Ίσως η συμβολή των Ελεγκτικών Εταιριών να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Σαφώς, υπάρχουν διαμαρτυρίες και αντιδράσεις καιρό τώρα, όμως είναι ανάγκη πλέον να τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Κλινικός Έλεγχος αποτελεί μία απλή και συστηματική μέθοδος που μπορεί να προσφέρει όπως προαναφέρθηκε πολλαπλά οφέλη, τόσο για τον έλεγχο των δαπανών υγείας του Οργανισμού όσο και για τον έλεγχο της ποιότητας των ασφαλισμένων. Φυσικά, κύριο χαρακτηριστικό του Κλινικού Ελέγχου, θεωρώ, ότι αποτελεί η μεθοδολογία που εφαρμόζει, ως προαπαιτούμενο στάδιο της αποτελεσματικότητας του.

Διάγραμμα: Τα στάδια του Κλινικού Ελέγχου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Mία αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης κόστους του ασφαλιστικού Οργανισμού και αύξησης-ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ζήσης, Διοίκηση Υγείας – Πρόνοιας, Accurate Health Auditing and Consulting S.A. – Εταιρία Ιατρικών Μελετών Κρήτης

Οι χώρες σήμερα, αντιμετωπίζουν το κυριότερο πρόβλημα στον τομέα της υγείας: την ικανοποίηση (όσων είναι δυνατόν) της απεριόριστης ζήτησης για τις υπηρεσίες υγείας με τους διαθέσιμους περιορισμένους πόρους που πρόκειται να διατεθούν για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, αν σκεφθούμε ότι η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Υγείας δεν έχει ομόρροπη σχέση με τις υψηλές δαπάνες που διατίθενται. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ κατανέμει πάνω από 15% του ΑΕΠ της για τον υγειονομικό τομέα με αμφιβόλου ποιοτικά αποτελέσματα για τον πληθυσμό της, ενώ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σπαταλούν αρκετά λιγότερους πόρους εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας στους πολίτες της, όπως η Σουηδία.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης προγραμμάτων για τον περιορισμό η έλεγχο του υπάρχοντος κόστους που σπαταλιέται άδικα στις υπηρεσίες υγείας με ταυτόχρονο έλεγχο της ποιότητας τους. Τέτοια προγράμματα υπήρχαν και για πολλά περισσότερα χρόνια, όπως η προκοστολογημένη διάγνωση των ασθενειών (KEN) η οποία και ΄΄προσπαθεί να βρεί τον δρόμο της στην Ελλάδα΄΄, ενώ αντίθετα κάποια άλλα, όπως οι σφαιρικοί προυπολογισμοί αποτελούν ένα μέτρο που τουλάχιστον στην Ελλάδα άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η αναγκαιότητα εξεύρεσης συνεχών και νέων προγραμμάτων που θα δώσουν τη δυνατότητα στους ανώτατους σχεδιαστές υπηρεσιών υγείας να λάβουν τις αποφάσεις για την ιεραρχική (ως προς τις ανάγκες υγείας) ισότιμη κατανομή των πόρων στον τομέα της υγείας, κρίνεται επιτακτική.

Ιδιαίτερα μεγάλη χαρακτηρίζεται η συμβολή του ιατρικού και οικονομικού ελέγχου στον έλεγχο του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην φροντίδα υγείας. Ο Ιατρικός ή Κλινικός έλεγχος όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι ουσιαστικά μία συστηματική ανασκόπηση και αξιολόγηση πρακτικών που στηρίζονται σε συγκεκριμένα στάνταρ. Στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και τα τελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες του χώρου της υγείας, ακόμη και στην Ελλάδα. Σημαντική παρένθεση, είναι ότι η συγκεκριμένη συστηματική μέθοδος εφαρμόζεται σε αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτήρια και όχι σε δημόσια.

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί, ότι ο ΕΟΠΥΥ ποτέ του δεν κατάφερε να καθιερώσει έναν αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου των νοσηλειών που πραγματοποιούσαν οι ασφαλισμένοι του. Είναι επόμενο λοιπόν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να ξεπεράσουν κάθε έννοια, η καταβολή των νοσηλειών για αρκετούς ασφαλισμένους που έμειναν στο ΄΄συρτάρι΄΄, αλλά και η ολοένα συνεχιζόμενη αύξηση των δαπανών του οργανισμού.

Έτσι, ο ΕΟΠΥΥ σύστησε ένα τέτοιο Σώμα Κλινικού Ελέγχου, το οποίο όμως προσωπικά θεωρώ ότι θα αργήσει να πάρει ‘’μπρος’’. Ίσως η συμβολή των Ελεγκτικών Εταιριών να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Σαφώς, υπάρχουν διαμαρτυρίες και αντιδράσεις καιρό τώρα, όμως είναι ανάγκη πλέον να τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Κλινικός Έλεγχος αποτελεί μία απλή και συστηματική μέθοδος που μπορεί να προσφέρει όπως προαναφέρθηκε πολλαπλά οφέλη, τόσο για τον έλεγχο των δαπανών υγείας του Οργανισμού όσο και για τον έλεγχο της ποιότητας των ασφαλισμένων. Φυσικά, κύριο χαρακτηριστικό του Κλινικού Ελέγχου, θεωρώ, ότι αποτελεί η μεθοδολογία που εφαρμόζει, ως προαπαιτούμενο στάδιο της αποτελεσματικότητας του.

Διάγραμμα: Τα στάδια του Κλινικού Ελέγχου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Mία αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης κόστους του ασφαλιστικού Οργανισμού και αύξησης-ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του.