You are here:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΑ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡ.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τ.Ε/ΤΗΣ Μ/Γ & ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ Κ.Ο.Π.ΤΟΥ Ν.Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ

8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 37 ,73100 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ.(28210)56790 ,

Κινητο :6944657208

e-mail: batakis@otenet.gr

Στην Ελλάδα μέχρι τώρα το κυρίαρχο μοντέλο δημιουργίας-προώθησης και υλοποίησης της επιστημονικής «γνώσης» είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο . Τα Δημόσια Πανεπιστήμια ενώ επί μακρόν αντιμετωπίζουνε προβλήματα, όπως οι περιορισμένοι πόροι, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ευελιξίας , έχουνε παράλληλα εξασφαλίσει μια συνταγματική μέριμνα προστασίας με το άρθρο 16 του συντάγματος, μέριμνα η οποία παραπέμπει περισσότερο στην προστασία συμφερόντων παρά στην προστασία του αγαθού της γνώσης. Έτσι, λοιπόν, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχοντας την αποκλειστικότητα, μαζί με τη παραγωγή γνώσης δημιούργησε στρεβλώσεις στην αξιοποίηση επιστημόνων και στην δυνατότητα τους να παράγουν.

Το Πανεπιστήμιο είναι κέντρο που αποτελεί συχνά την αφετηρία για την εξουσία της γνώσης, σε αυτό συγκεντρώνονται οι πόροι και οι ευκαιρίες που επιτρέπουν στα άτομα να αποκτήσουν γνώση και να εξελιχθούν.

Σ’ Ένα πανεπιστήμιο δημιουργούνται τομείς όπως είναι βιβλιοθήκες , σχολές, , οργανωμένες ερευνητικές ομάδες , ακόμα και οργανωμένες διαδικτυακές ομάδες .που συγκροτούνε μια πανεπιστημιούπολη, που μέσα εκεί δημιουργείτε η «κρίσιμη γνώση» και αποκτάτε πληροφόρηση που μπορεί να αλλάξει ή να επηρεάσει τη ζωή, την καριέρα, τις αποφάσεις και τις προοπτικές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση έχουν συνήθως μεγαλύτερη εξουσία και ευκαιρίες σε σχέση με όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Η εξουσία που αποκτάτε με την «γνώση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό ή για το κακό. Κάποιοι μπορεί να αποκτήσουν γνώση προς όφελος της ανθρωπότητας, ενώ άλλοι μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν για να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα και να ασκήσουν εξουσία πάνω στους άλλους. Παρόλα αυτά η «γνώση» και η εξουσία που αποκτάτε μέσα από αυτή μπορεί να δημιουργήσει ανισότητες, αλλά μπορεί και να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι καλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις, οι πρωτοποριακές τεχνολογίες και οι προοδευτικές ιδέες προέρχονται συχνά από τα Πανεπιστήμια κέντρα γνώσης και έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τον κόσμο γύρω μας.

Συνολικά, το Πανεπιστήμιο που παράγει την «γνώση» είναι πολύ σημαντικό η πρόσβαση σε αυτήν να είναι χωρίς εμπόδια για όλους που την θέλουνε και την επιζητουν, ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα και η δημοκρατία στην κοινωνία.

Η δημιουργία και λειτουργία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ,παράλληλα με τα Δημόσια Πανεπιστήμια θα αποτελέσουν το μηχανισμό που θα απελευθέρωση την Ελληνική κοινωνία-τους επιστήμονες (Έλληνες και ξένους) και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης, ενεργοποιώντας νέες τακτικές.

Θα προσφέρει εναλλακτική επιλογή για τους σπουδαστές και τους ερευνητές. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ποιοτικά Δημόσια Πανεπιστήμια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια που προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών. Πιθανών η ανταγωνιστικότητα που θα δημιουργηθεί με την παρουσία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων να ωθήσει τα Δημόσια Πανεπιστήμια να βελτιώσουν την ποιότητα των προγραμμάτων τους και να εξοικονομήσουν πόρους για να ανταγωνιστούν.

Επιπλέον, η παρουσία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων μπορεί να ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία στον ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς θα δημιουργηθεί ανάγκη για αναζήτηση νέων ιδεών και προσεγγίσεων για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα.

Η δημιουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα προσελκύσει επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έλληνες επιστήμονες που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα λόγω έλλειψης ευκαιριών, θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν και να συμβάλλουν στην εκπαίδευση και την έρευνα στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Τα ξένα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια θα φέρουν ξένους επιστήμονες και διδάσκοντες, διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις και τις εμπειρίες που διατίθενται στους φοιτητές. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να δημιουργήσουν έναν δυναμικό ακαδημαϊκό κόσμο στην Ελλάδα, με επιστήμονες που είναι ενθουσιασμένοι και συνεπείς στην έρευνα και την εκπαίδευση. Αυτός ο δυναμισμός μπορεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις, καινοτόμες τεχνολογίες και αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελλάδα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην ποιότητα και στην υπευθυνότητα των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης. Οι αποφάσεις και οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρώνονται στη συνεργασία και συμπλήρωση μεταξύ των Ιδιωτικών και των Δημόσιων Πανεπιστημίων, προκειμένου να επωφεληθεί η Ελληνική κοινωνία και η επιστημονική κοινότητα συνολικά.